Normalisatie Kringen Nederland (NKN), al meer dan 50 jaar
promotie voor toepassing van normen en normalisatie
(NKN is lid van IFAN, de internationale federatie van normengebruikers)

 
 
 

NKN-NEN Conferentie 2007

Content Management en normbeheer
Nieuwe wegen voor het maken, beheren en distribueren van
normen, standaards, specificaties en regelgeving


29 maart 2007, 13.00 - 18.00 uur
Locatie NEN-gebouw te Delft

Inschrijfformulier


13.00   Ontvangst en registratie deelnemers

13.15   Welkom en introductie
Ger Aben (Voorzitter NKN) en Jan Wesseldijk (Directeur NEN)

13.30   Content Management, een ambitie
Hans van der Rakt, Marketshare

Van oudsher is normalisatie een belangrijk proces ter bevordering van hergebruik. Hierbij wordt veelal gedacht aan producten, materialen en processen. De huidige tools zoals Office automatisering, Content Management, Workflow etc. bieden echter vergaande mogelijkheden om ook informatie (kennis) te hergebruiken en processen te structureren. Deze tools worden in toenemende mate ingezet naar aanleiding van de veranderende eisen aan het creŽren, beheren en distribueren van normen, standaarden en richtlijnen. Te denken valt aan al dan niet gestructureerde informatie met gecontroleerde one-source commentaarrondes, workflow gestuurde goedkeurprocessen en vervolgens het op de gebruiker / klantgerichte toegesneden beschikbaar stellen van informatie. Hiervoor geldt in toenemende mate Content Management in plaats van Document Management.

14.00   Content Management en Workflow ingebed in het dagelijkse proces

Jurrien de Haan en Renť van Haaster, Microsoft


Samenwerken is een van de fundamenten onder het normalisatieproces.
Hoe wordt in de moderne kantooromgeving vormgegeven aan het interne en externe samenwerken, het beheren en het (beheerste) publiceren van informatie. De vernieuwde applicatie- en informatie-infrastructuur welke op de desktop van vandaag beschikbaar kan zijn omvat diverse met elkaar samenwerkende applicaties. Hoe wordt op een efficiŽnte wijze laagdrempelig vormgegeven aan de processen voor het samenstellen, beheren en publiceren van informatie zodat aan de informatiebehoefte van de individuele gebruiker kan worden voldaan.

15.00   Vanuit de praktijk: Hoe passen de nieuwe ontwikkelingen in de nieuwe klantenbenadering
Spreker volgt

Praktische ervaringen aan de zijde van aanbieders en gebruikers met het gebruik van een Content Management Systeem voor het maken, beheren en distribueren van klantspecifieke informatie. Waar zitten overeenkomsten en afwijkingen ten opzichte van ‘normaal’ documentbeheer, waar moet op worden gelet bij invoering in de organisatie en bij klanten.

15.20   Pauze

15.50   NEN Normmanagement en de toekomstige ontwikkelingen
Annette Leeuwendal, NEN

Steeds meer bedrijven gaan over tot het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van het normbeer. Om deze bedrijven hierbij van dienst te zijn heeft NEN-Uitgeverij digitale oplossingen voor normbeheer en normgebruik. De oplossingen zijn beschikbaar in een intranet (binnen het eigen bedrijf) en internetomgeving (on-line), afhankelijk van de klantwens. Zo biedt NEN Intranetlicenties, ondersteund met de digitale NEN Normengids voor collectieonderhoud, en on-line Internetlicenties via de nieuwe NEN Connect productlijn. NEN Connect is bedoeld voor bedrijven die het normbeheer volledig willen outsourcen, en biedt de mogelijkheid om een bedrijfsspecifieke collectie normen voor alle gebruikers continu via het internet beschikbaar te stellen. Deze service zal vanaf mei 2007 operationeel zijn.

16.40  Vanuit de praktijk: Normmanagement bij MKB bedrijf

Ron Pieters, AJAX brandbeveiliging

Make-or-buy is aan de orde van de dag, ook daar waar het beheer en distributie van normen en regelgeving aangaat. Het casusbedrijf heeft besloten om deze taken uit te besteden. Een impressie van ervaringen, interne aanpassingen en resultaten.

17.00  Vanuit de praktijk: Normmanagement bij groot bedrijf

Erik van Veen, Jacobs


Jacobs is grootgebruiker van normen en regelgeving die primair klant of projectspecifiek worden verworven, beheerd en gebruikt. Om de eigen organisatie zo veel mogelijk te ontlasten is er voor gekozen delen van de beheer en distributietaken uit te besteden. Resultaten zijn ondermeer dat er altijd met actuele informatie wordt gewerkt die op elke plek beschikbaar is wat tijd en geld bespaart en de kwaliteit meetbaar doet toenemen.

17.20   Hoe gaat NKN hiermee verder en waarom moeten bedrijven zich aansluiten

Ger Aben, NKN

Normalisatie Kringen Nederland verzamelt en verspreidt onder haar leden sinds jaren ervaring met verwerven, beheren, aanmaken, onderhouden, implementeren en distribueren van normen, specificaties en regelgeving. Deze kunnen internationaal, regionaal, nationaal, sector of bedrijfsgebonden zijn. In 2007 en 2008 wordt aandacht gegeven aan het opdoen van ervaring met Content Management Systemen, gebaseerd op bestaande en beschikbare technologie.

17.45
   Afsluiting met fileborrel

Normalisatie Kringen Nederland
Postbus 214 7300 AE Apeldoorn NL
Tel: +31 (0)55 3010170 email: info@nkn.nl 

site ontwerp en site onderhoud: AE-Services